Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tentamen

Nedan har vi samlat information om hur tentamina hanteras på Institutionen för data- och informationsteknik. Det är viktigt att du som student på institutionen tidigt läser igenom informationen.

Tentamensperioder | Tentamensschema | Tentamensanmälan | Under tentamen | Efter tentamen

Tentamensperioder

Institutionen för data- och informationstekniks salstentamina hanteras till viss del av Chalmers tentamensadminnistration. En följd av det är att tentamenstillfällena är samlade i tentamensperioder, dels för ordinarie tentamina (som infaller i slutet av varje kurs) och dels för omtentamina (tillfällen för studenten att skriva tentamina i kurser som tidigare inte klarats av). När varje tentamensperiod infaller framgår av Chalmers läsårstider.

Tentamensschema

Inför varje tentamensperiod publiceras ett tentamensschema med de av institutionens kurser som kommer att salstenteras den aktuella perioden.

Tentamensscheman publiceras som PDF längst upp i högerkolumnen på den här sidan.

Tid

De flesta tentor är 4 timmar långa och skrivs på antingen förmiddagen (FM; 08:30-12:30) eller eftermiddagen (EM; 14:00-18:00).

Tentamenslokaler

I tentamensschemat anges förkortningar för vilken lokal som tentamen kommer att skrivas i. Campus Johanneberg anges endast tillfälligt innan den aktuella tentamen har tilldelats ett hus. Anslag för vilken tentamen som skrivs i vilken sal hittar du i entrén i det hus som står angivet i tentamensschemat. På Campus Lindholmen hittar du anslagen innanför entrédörren i hus Saga.

E = salar i EDIT-huset

Ek = salar på Eklandagatan 86, våning 4

H = salar på Hörsalsvägen (gul tegelbyggnad på Hörsalsvägen)

J = Campus Johanneberg

L = Campus Lindholmen

M = salar i Maskinhuset (röd tegelbyggnad på Hörsalsvägen)

SB = SB Multi-sal (ingång från Sven Hultins gata 8)

V = "Väg och vatten", Bygg & Miljöteknik-huset

Vägbeskrivning och karta över våra campus hittar du här.

Dubbeltentamen

Om du har två tentamina som infaller på samma tid, kan du be om att få göra dubbeltentamen (Chalmers föreskrifter för examination, avsnitt 2.5). Det innebär att du gör de två tentamina efter varandra, utan att lämna tentamenssalen.

För att be om att få göra dubbeltentamen behöver du kontakta tentamen.stodet@chalmers.se, senast 10 dagar innan tentamensperioden börjar. Det är sedan upp till examinator och tentamensadministrationen att avgöra om det är möjligt att genomföra.

Tentamensanmälan

Varje tentamensperiod har en period för tentamensanmälan kopplad till sig. När anmälningsperioden infaller framgår av Chalmers läsårstider.

Tentamensanmälan är obligatoriskt på institutionens samtliga salstentamina och sker via Ladok på webb. Om du inte ser kursen i listan på föreslagna kurser kan det bero på att du saknar registrering på den aktuella terminen eller att tentamensanmälan inte är öppen, på grund av att den inte har börjat eller att den har tagit slut. Om du vill göra omtentamen på en kurs som du varit registrerad på en tidigare termin hör du av dig till student_office.cse@chalmers.se.

Om du har du glömt att anmäla dig kommer du inte att ges möjlighet att skriva tentamen vid det aktuella tillfället. 

Under tentamen

Samtliga institutionens salstentamina hanteras av Chalmers tentamensadministration. Det innebär att du som tentand behöver följa vissa av Chalmers föreskrifter för examination (avsnitt 3.1.3-3.1.10, förutom 3.1.7). Disciplinärenden med koppling till tentamensskrivning hanteras av Göteborgs Universitet enligt punkt 13-14 i Regler för student vid tentamensskrivning. Studera avsnitten noga inför din tentamen.

Om du har anmält dig till tentamen, men inte är på plats 30 minuter efter utsatt skrivningstids början, kan din plats erbjudas icke-föranmälda studenter. Om du inte är på plats 60 minuter efter skrivningstidens början, får du inte skriva tentamen.

Det är viktigt att du fyller i tentamens försättsblad korrekt. Som GU-student anger du GU-kurskod. Se dessutom till att texta tydligt i fälten för personuppgifter. Det underlättar administrationen och påskyndar inrapporteringen av din tentamen.

Observera att du måste ha med dig giltig legitimation för att få skriva tentamen.

Efter tentamen

Efter tentamen sker följande:

  1. Tentamina rättas anonymt av läraren.
  2. Tentamina avanonymiseras och sorteras av studieadministrationen. Rättningsprotokoll skrivs ut.
  3. Läraren fyller betyg och i vissa fall poängsumma i rättningsprotokollet.
  4. Studieadministrationen lägger in uppgifterna i Ladok och skriver ut en arkivlista.
  5. Examinator (ofta samma person som läraren) kontrollerar och signerar arkivlistan.
  6. Betygen läggs in skarpt i Ladok och blir synligt för studenten.
  7. Tentamen blir tillgänglig att granska och hämta ut. Detta kan ske dels på tentamens granskningstillfällen och dels på studieexpeditionen.

 

Sidansvarig: Anneli Andersson|Sidan uppdaterades: 2017-09-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?