Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Att vara student på DoIT

Med tanke på att Institutionen för data- och informationsteknik (DoIT) är en gemensam institution mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, är vissa saker annorlunda mot andra institutioner. Under rubrikerna nedan har vi samlat information som är specifik för dig som DoIT-student.

Som student på Göteborgs universitet förväntas du besöka Studentportalen. Här finns de e-tjänster som du behöver ha tillgång till och information om såväl dina studier som din vardag.

Om du inte hittar informationen du söker, varken på Studentportalen, i sammanställningen nedan eller på sidorna som du når i menyn till vänster, är du välkommen att höra av dig till student_office.cse@chalmers.se.

Ansökan till kurser | Bibliotek | CampusDatorkonto | Examensarbete | Läsårstider | Passerkort | Registrering | Språkhandledning | Studentkåren | Utlandsstudier

Ansökan till kurser

Inför varje termin behöver du, i de flesta fall (se undantag nedan), söka de kurser du vill läsa på antagning.se. Inför höstterminen söker du 15 mars-15 april och inför vårterminen söker du 15 september-15 oktober.

Nedan listas fall som avviker från den ordinarie antagningsprocessen.

  • Sökande till program söker inte kurser inför sin första termin. Antagna studenter på Computer Science, Master's programme gör däremot kursval inför första terminen. Information om hur du väljer kurser finns i välkomstbrevet.
  • Detaljer kring hur du söker till examensarbeteskurserna DIT550, DIT551, DIT555 och DIT560 hittar du under Examensarbete.
  • Vissa projekt-kurser på avancerad nivå har speciella ansökningsprocesser. Kontakta din programledare för detaljer kring detta.

Bibliotek

Som student vid Institutionen för data- och informationsteknik har du tillgång till både Chalmers bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. För att kunna ta del av bibliotekens tjänster behöver du emellertid skaffa bibliotekskort. På Chalmers bibliotek gör du det genom att besöka något av biblioteken (ta med fotolegitimation). På Göteborgs universitetsbibliotek gör du det genom att fylla i en ansökan på deras hemsida.

Campus

Institutionen för data- och informationsteknik bedriver utbildning på två olika campus: Campus Johanneberg och Campus Lindholmen. Datavetenskapligt program, Computer Science, Master's Programme och Applied Data Science, Master's Programme håller främst till på Campus Johanneberg, medan Software Engineering and Management, Bachelor's Programme, Software Engineering, Master's Programme och Game Design and Technology, Master's Programme främst håller till på Campus Lindholmen.

Karta över Campus Johanneberg

Karta över Campus Lindholmen

Hitta till campus

Datorkonton

Som student på institutionen har du två datorkonton: ett studentkonto på GU och ett Chalmers ID.

Studentkontot på GU använder du bland annat för att registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamina och se dina studieresultat. Du förväntas dessutom använda den mejladress som kommer med kontot (gusxxxxxx@student.gu.se). Institutionen skickar ut viktig information till denna adress. Du kan läsa mer om din e-mejladress här, och om studentkontot i allmänhet här.

Chalmers ID (CID) behöver du för att kunna använda datorerna på campus. För att kunna få ditt CID behöver du vara registrerad på dina kurser. Du får login och lösenord till ditt CID under introduktionsdagen. Under terminstid vänder du dig till Chalmers IT-support, som också ger support om du har problem med ditt CID.

Examensarbete

Samtliga institutionens program avslutas med examensarbeteskurser. På grundnivå, dvs. på våra bachelorprogram, hanteras dessa kurser som vanligt med kurshemsidor på GUL. På avancerad nivå har vi istället samlat informationen för våra masterprograms examensarbeteskurser, inklusive motsvarigheten på Chalmers, på sidan Master Thesis CSE.

Läsårstider

Institutionens kurser följer Chalmers läsårstider*. Läsåret är uppdelat i hösttermin och vårtermin, vilka i sin tur är uppdelade i sammanlagt fyra läsperioder. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. Under året finns också fem omtentamensperioder. Under omtentamensperioderna i augusti går omtentamina för de flesta kurser som gått under läsåret.

*Undantag: Software Engineering and Management, Bachelor's Programme, som till viss del består av kurser kortare än 7,5 hp.

Passerkort

Som student på DoIT behöver du dels ett GU-kort, för tillgång till de lokaler som tillhör GU, och dels ett passerkort för Chalmers lokaler. Programstudenter får information om hur de hämtar ut sina passerkort i samband med introduktionen. Studenter på fristående kurser behöver kontakta studieexpeditionen för att få sina passerkort.

Registrering

För merparten av institutionens GU-kurser, behöver du som student på DoIT själv registrera dig via Ladok på webb. Detta gör du på kursstartsdagen. Om du har problem att registrera dig, kontakta Studieexpeditionen.

Omregistrering

Om du har varit registrerad på en kurs en tidigare termin, men inte blev godkänd och vill läsa kursen igen, kan du ansöka om omregistrering. Omregistreringar görs bara om det finns platser kvar på kursen, efter att samtliga reserver har blivit erbjudna platser.

Du ansöker om omregistrering genom att skicka ett mejl till student_office.cse@chalmers.se. Till kurser på höstterminen kan du ansöka från den 1 augusti och till kurser på vårterminen kan du ansöka från den 1 januari. I båda fallen kan du ansöka fram till kursstart. Om det finns plats på kursen, kommer du att bli omregistrerad av studieadministrationen, senast en vecka efter kursstart. Du får, i så fall, ett mejl från studieadministrationen om detta.

Notera att du inte behöver vara omregistrerad på en kurs för att skriva omtentamen på den. Anmälningsalternativ för salstentamina visas i Ladok på webb, även när du inte är registrerad den aktuella terminen. Du kan läsa mer om tentamensanmälan, och om när omtentamina hålls, på vår sida om Tentamen. Omexaminering av andra examinationsformer än salstentamen (som inlämningsuppgifter och projekt) hanteras av kursens examinator. Du hittar examinatorns kontaktuppgifter på kurshemsidan i GUL.

Språkhandledning

Språkhandledningen vid IT-fakulteten är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska.

Studentkåren

Studentkåren är en organisation som driver frågor som rör studenters utbildning och studiesociala situation. Kårobligatoriet är avskaffat och medlemskap i en studentkår är nu frivilligt. Som student inom datavetenskap vid Göteborgs universitet tillhör du IT-sektionen vid Göta Studentkår.

Utlandsstudier

Som programstudent på Institutionen för data- och informationsteknik har du stora möjligheter att läsa en eller ett par terminer av din utbildning vid ett utländskt lärosäte. Göteborgs Universitet har samarbete med universitet i hela världen. Du får självklart tillgodoräkna dig dina utlandsstudier i din examen. Det finns även möjlighet för dig att få stipendium för att finansiera dina studier.

Läs mer på IT-fakultetens sida om utlandsstudier.

Sidansvarig: Emilio Suarez Ardiles|Sidan uppdaterades: 2017-06-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?